Klachtenregeling

Met grote zorgvuldigheid zal de therapeut uw hulpvraag willen honoreren. Toch kunnen er misverstanden ontstaan of gevoelens van onvrede over de behandeling of bejegening zijn. Openheid over ontevredenheid of klachten biedt de mogelijkheid om de zorg te verbeteren en recht te doen aan het belang van therapeut en cliënt.

De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een oplossing. De therapeut is altijd verplicht om eerst samen met de cliënt de klacht zorgvuldig te onderzoeken.

Waarmee dient u rekening te houden bij het indienen van een klacht?

• Klachtenbehandeling is voor u kosteloos;
• Reiskosten, kosten voor bijstand en andere kosten komen voor uw eigen rekening.
• De gehele afwikkeling van de procedure kan meerdere maanden in beslag nemen.

Wanneer u onvoldoende gehoor vindt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, die de functie heeft van vertrouwenspersoon. Kijkt u voor meer informatie over de klachtenregeling van het RCN op de website van het RCN. Alle leden van het RCN zijn via de overkoepelende organisatie het Complementaire Beweeg Zorg Register (CBZR), geabonneerd op de onafhankelijke klachtenfunctionaris en klachtencommissie van Quasir, en geabonneerd op de onafhankelijke Geschilleninstantie Zorggeschil.

www.register-rcn.nl